1
1
1
1

Kontakt

SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o.

Fakturačná adresa:

Vislanka 9
065 41 Vislanka,
Slovenská republika

 

IČO: 44969147

IČ DPH: SK2022938720

DIČ: 2022938720

 

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa,  a.s.

Číslo účtu: 0449807832/0900

BIC/SWIFT code: GIBASKBX

IBAN: SK9109000000000449807832

 

Obchodný register: Prešov, Oddiel: Sro, Vložka: 22427/P

 

Adresa prevádzky:

Južná trieda 117

040 01 Košice, SR

 

Tel.:      +421 (0) 918 64 64 64

E-mail:  velkoobchod@solidstav.sk

 

Kontrolný orgán

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktné osoby:
 

 

Údaje označené * sú povinné.

  FUNKCIA MENO TEL. KONTAKT E-MAIL
  konateľ Juraj ŠULIK   sulik@solidstav.sk
  administratívna pracovníčka Martina RAJNIČOVÁ +421 918 646 464 objednavky@solidstav.sk
  vedúca veľkoobchodu Ing. Mária ÚRADNÍČKOVÁ +421 918 698 499 odbyt@solidstav.sk
  obchodný zástupca Vlastimil ŤAPUŠÍK +421 917 320 321 tapusik@solidstav.sk
  obchodný zástupca Marek BERTA +421 907 908 278 berta@solidstav.sk
  obchodný manažér      
  obchodný referent Bc. Dominik ŠULIK +421 918 698 503 dominik.sulik@solidstav.sk
  obchodný referent Ing. Matúš KOSTELNÍK +421 918 646 464 kostelnik@solidstav.sk
  obchodná referentka Mgr. Marieta MAJLÁTHOVÁ +421 918 646 464 majlathova@solidstav.sk
  TZB rozpočtár Ing. Katarína KOVÁČOVÁ +421 907 980 490 kovacova@solidstav.sk
  obchodno-technický zástupca Ing. Ivana DRABIŠINOVÁ +421 918 698 507 drabisinova@solidstav.sk
  marketing Ing. Mária JURKOVÁ +421 918 971 567 jurkova@solidstav.sk
  online marketing Ing. Katarína GÖNDÖROVÁ +421 918 971 567 gondorova@solidstav.sk

Partneri

Obsah vygenerovaný za 0.036909103393555 sekúnd