0,00 € KOŠÍK

Kontakt

SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o.

Fakturačná adresa:

Vislanka 9
065 41 Vislanka,
Slovenská republika

 

IČO: 44969147

IČ DPH: SK2022938720

DIČ: 2022938720

 

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa,  a.s.

Číslo účtu: 0449807832/0900

BIC/SWIFT code: GIBASKBX

IBAN: SK9109000000000449807832

 

Obchodný register: Prešov, Oddiel: Sro, Vložka: 22427/P

 

Adresa prevádzky:

Južná trieda 117

040 01 Košice, SR

 

Tel.:      +421 (0) 918 64 64 64

E-mail:  velkoobchod@solidstav.sk

 

Kontrolný orgán

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktné osoby:
 

 

Juraj

Šulik

konateľ

sulik@solidstav.sk +421 905 616 618

Ing. Matúš

Kostelník

vedúci prevádzky

kostelnik@solidstav.sk +421 918 646 464

Adrian

Forrai

vedúci marketingu a internetových obchodov

forrai@solidstav.sk +421 905 905 909

Vlastimil

Ťapušík

obch. zástupca pre západ

tapusik@solidstav.sk +421 917 320 321

Ing. Adrián

Marko

obch. zástupca

obchod-ke@solidstav.sk +421 918 698 507

RNDr. Zuzana

Melušová Kutarňová

obch. zástupca pre Bratislavu

obchod-ba@solidstav.sk +421 918 971 567

Ing. Martin

Horňák

obchodno-technický zástupca

rozpocty@solidstav.sk +421 907 908 278

Bc. Matúš

Janočko

obchodný referent

expedicia@solidstav.sk +421 915 937 402

Martina

Rajničová

administratívna pracovníčka

objednavky@solidstav.sk +421 907 908 136

Ing. Júlia

Deáková

oddelenie obchodu a cien

oac@solidstav.sk +421 907 980 490

Partneri