Solidstav výrobná - okná, dvere, brány, zimné záhrady
Úvod O nás Produkty Služby Referencie Katalóg Kontakt


Solidstav výrobná - okná, dvere, brány, zimné záhrady

tel.: +421 907 933 460
e-mail: okna@solidstav.skSolidstav výrobná - okná, dvere, brány, zimné záhrady

Kontaktujte nás

Vaše meno *

Email *

Telefón *

Správa *

Všeobecné vyhlásenie

Prezeraním internetovej stránky Solidstav súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti Solidstav. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Solidstav zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

Solidstav si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom spoločnosti Solidstav alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou Solidstav. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom Solidstav.

Všetky osobné údaje získava Solidstav od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kariéra, kontakt, dopyt) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.